วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

Easy Banana Projects "โครงงานเรื่องกล้วยๆ"

Easy Banana Projects "โครงงานเรื่องกล้วยๆ" เป็นโครงงานอาชีพม.ปลาย ส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนม.ปลายมีทักษะในการประกอบอาชีพ ในปีนี้ มีหัวข้อเรื่อง โครงงานเกี่ยวกับกล้วย ซึ่งจะแบ่งเป็น ๓ ประเถทคือ ๑) สิ่งประดิษฐ์ ๒) ประกอบอาหาร ๓) การขยายพันธุ์ โดยมีอาจารย์สมลักษณ์ พรโสภณ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีแม่บ้านในชุมชนมาเข้าร่วมในการตัดสินให้คะแนนแต่ละโครงงานอีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น